Servicii

Gecomar ofera clientilor sai urmatoarele servicii:

 

1.SERVICII DE VERIFICAT, REPARAT, INCARCAT STINGATOARE

Pentru o buna informare a clientilor si in conformitate cu politica de transparenta practicata de societatea noastra, va prezentam operatiile care se vor efectua pentru serviciile de verificare stingatoare. Toate operatiile se efectueaza cu echipamente de ultima generatie si personal tehnic calificat, care asigura calitatea acestor lucrari. Am grupat aceste operatii in functie de tipul stingatoarelor:

A. Pentru stingatoarele tip P (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P10, P20, P50 si P100 ):

 • Dezasamblare stingatoar;
 • Verificare componente: corp supape, butelie interioara (unde este cazul), manometru (pentru cele presurizate);
 • Verificarea la presiune a recipientului;
 • Verificare furtunului de evacuare;
 • Verificarea incarcaturii ( pulbere) si completarea incarcaturii daca este cazul;
 • Curatarea, revopsirea si etichetarea stingatoarelor ( se va inscrie data la care s-a efectuat operatiunea si data la care expira) – termenul de valabilitate pentru verificare este de 12 luni.

B. Pentru stingatoare tip G cu CO2 ( G2, G3, G5 si G6):

 • Dezasamblare stingatoar;
 • Verificare componente: corp, valve, furtun sau con difuzor dupa caz;
 • Verificarea la presiune a recipientului;
 • Verificare furtunului de evacuare sau a conului difuzor;
 • Incarcarea cu CO2 ;
 • Curatarea, revopsirea si etichetarea stingatoarelor ( se va inscrie data la care s-a efectuat operatiunea si data la care expira) – termenul de valabilitate pentru verificare este de 12 luni.

C. Pentru stingatoarele cu spuma aeromecanica SM ( SM 6, SM9, SM 50 si SM 100 ):

 • Dezasamblare stingatoar;
 • Verificare componente: corp supape, manometru( pentru cele presurizate);
 • Verificarea la presiune a recipientului;
 • Verificare furtunului de evacuare;
 • Inlocuirea incarcaturi;
 • Curatarea, revopsirea si etichetarea stingatoarelor (se va inscrie data la care s-a efectuat operatiunea si data la care expira) – termenul de valabilitate pentru verificare este de 12 luni.

2. SERVICII DE IGNIFUGARE A MATERIALULUI LEMNOS

Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de masuri tehnice si oranizatorice, precum si de activitati specifice , planificate si realizate, in scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul si combaterea riscului la incediu.

Pentru marirea gradului de rezistenta la foc, in vederea reducerii riscului de incendiere si protejare impotriva eventualelor incendii asupra cladirilor este necesara luarea de masuri tehnice de ignifugare a materialelor consumabile din componenta elementelor de constructii.

La executia lucrarilor se vor respecta STAS-urile, actele normative si instructiunile privind executia lucrarilor de ignifugare , aflate in vigoare.

Pe intreaga durata de executie a ignifugarii, se vor lua masuri de protectia muncii, P.S.I. si tehnica securitatii muncii, specifice lucrarilor de ignifugare.

 

3. SERVICII DE INSTALARE SI SERVICE  DE ECHIPAMENTE DE DETECTIE ANTI  INCENDIU

4. ACORDAREA DE CONSULTANTA TEHNICA IN CONFORMITATE CU ACTELE NORMATIVE AFLATE IN VIGOARE PE LINIA PROTECTIEI IMPOTRIVA INCENDIILOR

5. INTOCMIREA DOCUMENTELOR E PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR CONFORM PREVEDERILOR NORMELOR GENERALE DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR  SI ORDINUL 775/1998, ASTFEL:

 • intocmirea planurilor de depozitare a materialelor;
 • intocmirea scenariului de siguranta la foc;
 • intocmirea planului de interventie pentru stingerea incendiilor;
 • intocmirea planurilor de evacuare in caz de incendiu;
 • evaluarea riscului de incendiu.

6.EFECTUAREA INSTRUCTAJELOR CU DIFERITE CATEGORII DE SALARIATI CONFORM DISPOZITIILOR GENERALE DE PREVENIRE SI STNGERE A INCENDIILOR

 

 • instructajul introductiv general;
 • instructajul la locul de munca;
 • instructajul periodic lunar.

SERVICIILE DE MENTENANTA CLADIRI


Create an outline or map of ideas my homework help around one theme.