9. Gaze inerte

Echiparea tehnica a cladirilor cu instalatii fixe de inertizare si stingere a incendiilor cu azot

Sisteme de inertizare si stingere a incendiilor cu azot

Instalatiile de inertizare si/sau de stingere a incendiilor cu azot se diferentiaza dupa urmatoarele criterii principale:

 • felul actiunii de inertizare;
 • felul actiunii de stingere;
 • modul actionarii instalatiilor;
 • felul comenzii actionarii.

Din punctul de vedere al actiunii de inertizare, instalatiile cu azot pot fi:

 • prin sifonare – la care azotul este introdus in spatiul de vapori al incintei sau al echipamentului tehnologic pe masura ce se evacueaza lichidul din incinta sau echipament;
 • prin vacuumare – la care azotul este introdus in incinte sau echipamente tehnologice in care exista lichide inflamabile si in care amestecurile de vapori – aer se afla la presiuni mai mici decat presiunea atmosferica;
 • prin presiune – la care azotul este introdus sub presiune in incinte sau echipamentul tehnologic;
 • in flux continuu – la care azotul este introdus si evacuat in flux continuu din incinta sau echipamentul tehnologic realizand circulatia azotului in incinta si/sau echipament.

Din punct de vedere al actiunii de stingere, instalatiile cu azot pot fi:

 • pentru stingere prin inundare totala;
 • pentru stingere locala (pe suprafete restranse).

Actionarea instalatiilor fixe de stingere a incendiilor cu azot poate fi automata si/sau manuala.

Comenzile de actionare automata ale instalatiilor fixe de stingere a incendiului cu azot pot fi:

 • pneumatice;
 • mecanice;
 • electrice;
 • mixte.

Inertizarea incintelor si a echipamentelor tehnologice cu azot se poate realiza prin:

 • introducerea continua a unui debit constant de azot in incinta sau echipamentul respectiv;
 • introducerea discontinua a unui debit variabil de azot pentru mentinerea unei presiuni superioare celei atmosferice.

Stingerea in volum (inundare totala) sau pe suprafata restransa (stingere locala) se realizeaza prin refularea azotului in incintele protejate, la presiunea de (4 … 6) bar, prin retele de distributie si duze de refulare.

Riscuri

Pentru concentratii volumice uzuale de azot in aer necesare stingerii incendiului (43,7%) nu exista riscuri majore pentru persoane. Indicele NOAEL (nici un efect advers observabil) corespunde unei concentratii volumice de azot in spatiul protejat de 43%, determinat la o concentratie volumica minima de oxigen de 12% iar indicele LOAEL (cel mai mic efect advers observabil) corespunde la o concentratie volumica de azot in spatiul protejat de 52%, respectiv la o concentratie volumica minima de oxigen de 10%.

La concentratii volumice ale azotului in aer mai mari de 78%, aerul devine toxic si prezinta riscuri pentru persoane.

Componentele instalatiilor fixe de stingere cu azot

Instalatiile fixe de stingere a incendiului cu azot se compun, in principal, din:

 • sursa de alimentare cu azot;
 • instalatia de reducere a presiunii;
 • dispozitive de actionare;
 • reteaua de distributie cu duze de refulare a azotului in spatiul protejat;
 • dispozitive de avertizare a oamenilor;
 • dispozitive de semnalizare a intrarii in functiune a instalatiei (intrarea in functiune a instalatiei se face dupa avertizarea si evacuarea oamenilor).

Sursele de alimentare cu azot ale instalatiilor fixe de stingere a incendiului sunt:

 • rezervoare de inmagazinare la presiunea de (6 … 8) bar (pentru azotul provenit din fractionarea aerului in instalatii tehnologice);
 • recipienti (butelii) de azot la presiuni de 135 si 200 bar.

Lungimea conductei de la rezervoarele sau buteliile de azot pana la distribuitor nu trebuie sa depaseasca 200 m.

Dimensionarea instalatiilor de stingere a incendiilor cu azot

Concentratia volumica procentuala de azot necesar stingerii incendiului, determinata pentru heptan, este de 33,6% iar concentratia volumica minima de proiectare (de calcul) pentru stingerea incendiului, este de 43,7% [conform standardului ISO/FDIS 14520-13:2000 (E)].

Timpul necesar pentru asigurarea concentratiei minime de azot necesara stingerii incendiului este de 1,5 la 3 minute, iar timpul de mentinere a acestei concentratii este de 20 minute.

Sisteme de stingere a incendiilor cu gaz tip INERGEN (IG541)

Instalatiile de stingere a incendiului cu gaze tip INERGEN (IG 541) pot fi realizate in sistem de:

 • inundare totala;
 • stingere locala.

Sistemul de inundare totala se poate realiza pentru spatii inchise la care usile, ferestrele, tubulaturile etc., se pot inchide inainte sau simultan cu inceperea deversarii gazului.

Pentru stingerea incendiilor din interiorul spatiilor prin inundare totala, intreg spatiul trebuie sa fie umplut cu substanta de stingere tip INERGEN (IG 541), astfel incat procentul de oxigen sa scada (in timp scurt), sub valoarea de mentinere a arderii.

La sistemele cu inundare totala pentru incendii instantanee si de suprafata (declansate de lichide inflamabile), cantitatea (masa) de substanta de stingere deversata trebuie sa acopere pierderile datorate neetanseitatilor. Suprafata totala (m2) a golurilor ce nu pot fi inchise va fi sub 3% din volumul (m3) incintei protejate, sau 10% din aria totala (m2) a suprafetelor laterale si partilor superioare si inferioare ale incintei. in situatia in care, din motive tehnice sau tehnologice aceste conditii nu se pot realiza, se adopta sistemul de stingere locala.

Riscuri

La concentratia volumica standard de stingere a incendiului, de pana la 43%, substanta de stingere tip INERGEN (IG 541) nu pune viata oamenilor in pericol.

Dupa stingerea incendiului, accesul persoanelor in incaperile respective este permis numai dupa evacuarea nocivitatilor prin ventilare natural – organizata sau instalatie de ventilare mecanica.

Solutii tehnice de realizare a instalatiilor fixe de stingere a incendiilor cu gaz tip INERGEN (IG541)

Componentele instalatiilor fixe de stingere a incendiilor cu gaz tip INERGEN (IG 541)

Instalatiile fixe de stingere a incendiilor cu gaz tip INERGEN (IG 541) se compun, in principal, din:

 • butelii cu gaz tip INERGEN (IG 541), grupate in baterii;
 • racorduri flexibile pentru conectare la colector;
 • colector;
 • dispozitive de actionare electrica si mecanica a buteliei pilot;
 • dispozitive si echipamente electrice de detectare, semnalizare (acustica si optica) si de comanda;
 • aparatura de control;
 • elemente de monitorizare a starii elementelor de inchidere a golurilor (usi, ferestre, trape etc.);
 • reteaua de conducte pentru transportul si distributia substantei de stingere;
 • duze pentru refularea substantei de stingere in spatiul protejat.

Gazul tip INERGEN (IG 541) este stocat in butelii la presiunea de 150 bar, respectiv 200 bar, la temperatura de 15oC.