2. SERVICII DE IGNIFUGARE A DIVERSE MATERIALE

Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de masuri tehnice si oranizatorice, precum si de activitati specifice , planificate si realizate, in scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul si combaterea riscului la incediu.

Pentru marirea gradului de rezistenta la foc, in vederea reducerii riscului de incendiere si protejare impotriva eventualelor incendii asupra cladirilor este necesara luarea de masuri tehnice de ignifugare a materialelor consumabile din componenta elementelor de constructii.

La executia lucrarilor se vor respecta STAS-urile, actele normative si instructiunile privind executia lucrarilor de ignifugare , aflate in vigoare.

Pe intreaga durata de executie a ignifugarii, se vor lua masuri de protectia muncii, P.S.I. si tehnica securitatii muncii, specifice lucrarilor de ignifugare.

Servicii de ignifugare a diverse tipuri de materiale