11. SISTEME DE STINGERE A INCENDIILOR CU APA PULVERIZATA

Echiparea tehnica a cladirilor cu instalatii de stingere a incendiilor cu apa pulverizanta

Instalatiile cu apa pulverizata se prevad pentru:

 • stingerea incendiilor de materiale combustibile solide (lemn, hartie, textile, materiale plastice etc.);
 • protejarea obiectelor (structuri si echipamente ale instalatiilor tehnologice, recipiente pentru lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor mai mare de 60oC si gaze inflamabile, motoare cu ardere interna, gospodarii mari de cabluri electrice cu izolatie combustibila), impotriva radiatiei termice emise de un incendiu invecinat, pentru a limita absorbtia caldurii pana la limita care previne sau micsoreaza avariile;
 • prevenirea formarii unor amestecuri explozibile in spatii inchise (reducerea evaporarii prin racirea suprafetelor care vin in contact cu lichide inflamabile) sau in spatii deschise (prin diluarea amestecurilor explozive sau a scaparilor de gaze ce pot forma amestecuri explozive).

Pulverizarea apei se realizeaza in scopul cresterii raportului intre suprafata exterioara a picaturilor si masa lor pentru a se obtine un contact mai bun intre apa si mediul ambiant in zona focarului, intensificarea transferului de caldura si in consecinta stingerea rapida a incendiului.

Solutii tehnice de realizare a instalatiilor de stingere a incendiilor cu apa pulverizanta

Atunci cand sunt asigurate debitele si presiunile necesare, alimentarea cu apa a instalatiei de stingere se face din:

 • reteaua de apa potabila;
 • reteaua de apa pentru incendiu;
 • reteaua de apa industriala.

Reteaua de conducte principale de alimentare cu apa se executa, de regula, de forma inelara iar cea de conducte secundare cu pulverizatoare (duze), urmareste pe cat posibil, forma obiectului protejat.

Conductele de alimentare cu apa si armaturile aferente, pana la distribuitoare, se protejeaza impotriva inghetului.

Distribuitorul instalatiei se prevede cu manometru.

Conductele de distributie de la distribuitor pana la obiectul protejat sunt uscate.

Distanta dintre duze se stabileste in functie de parametrii lor hidraulici indicati de producator, dar se recomanda sa nu fie mai mare de 1,5 m si de intensitatea minima de stropire (numeric egala cu intensitatea de stingere).

Instalatiile cu apa pulverizata se prevad cu comanda automata si/sau manuala.

Actionarea manuala a robinetelor pentru punerea in functiune a instalatiei se admite cu conditia ca manevrarea acestora sa se faca in timp util.

Pentru alimentarea instalatiei de la pompe mobile de stins incendiu se prevad aceleasi echipari ca la instalatia cu sprinklere.

Intrarea in functiune a instalatiei fixe de apa pulverizata se semnalizeaza la serviciul de pompieri si la camera de comanda a obiectivelor protejate.

Instalatia se proiecteaza cu tevi din otel. Armaturile si fitingurile sunt din otel sau din fonta maleabila.

Dimensionarea instalatiilor de stingere a incendiilor cu apa pulverizata

Debitele specifice, q(is) (l/s) si presiunile nominale de pulverizare a apel H(i) (m H2O), sunt date de producator pentru fiecare tip de pulverizator (duza).

Comparativ cu instalatiile cu sprinklere sau drencere, instalatiile de pulverizare necesita presiuni mari ale apei (5 … 7) bar cu exceptia unor tipuri perfectionate de pulverizatoare care pot produce o pulverizare acceptabila a apei pentru numeroase utilizari, la presiunea de (3 … 5) bar.

Numarul N(i) de pulverizatoare se determina ca si in cazul instalatiei cu drencere (art. 8.27.).

Tipul si dimensiunile de amplasare a pulverizatoarelor (duzelor) se stabilesc astfel incat sa se asigure in punctul cel mai dezavantajos intensitatea de racire i(r) (l/s) ca si in cazul instalatiei cu drencere. Distanta dintre pulverizatoare se determina in functie de raza lor de stropire, astfel incat sa se asigure o intensitate de stingere sau racire cat mai uniforma pe intreaga suprafata protejata.

Se prevede o rezerva de 4-10% din numarul total de pulverizatoare (duze) montate, pentru inlocuirea celor aflate in revizie (infundate sau deteriorate).

Calculul hidraulic de dimensionare a conductelor retelei ramificate sau inelare, de alimentare cu apa a pulverizatoarelor (duzelor) se efectueaza dupa aceeasi metodologie ca si in cazul instalatiei cu sprinklere.

Echiparea tehnica a cladirilor cu instalatii de stingere a incendiilor cu ceata de apa

Instalatiile de stingere a incendiilor cu ceata de apa se prevad pentru:

 • protectia elementelor de structura ale cladirii (grinzi, stalpi etc.);
 • protectia echipamentelor instalatiilor tehnologice a recipientelor pentru lichide combustibile cu temperaturi de inflamabilitate a vaporilor mai mari de 60oC si gaze inflamabile, a motoarelor cu ardere interna, precum si a gospodariilor de cabluri electrice cu izolatie combustibila;
 • protectia impotriva radiatiei termice emise de un incendiu invecinat, pentru a limita absorbtia caldurii pana la limita care previne sau micsoreaza avariile;
 • stingerea incendiilor de materiale combustibile solide (lemn, hartie, textile 919q163j , materiale plastice etc.);
 • prevenirea formarii unor amestecuri explozibile in spatii inchise, sau in spatii deschise, prin diluarea amestecurilor explozive sau a scaparilor de gaze ce pot forma amestecuri explozive.

Se recomanda adoptarea instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor cu ceata de apa in situatiile in care rezervele de apa sunt limitate sau cand alimentarea cu apa se face cu restrictii.

Instalatiile cu ceata de apa se recomanda pentru limitarea si stingerea incendiilor de clasele A, B si C.

Instalatiile de limitare si stingere a incendiilor cu ceata de apa, nu sunt recomandate in cazurile in care apa in contact cu substantele combustibile care ard, formeaza amestecuri explozibile sau toxice.

Solutii tehnice de realizare a instalatiilor de stingere a incendiilor cu ceata de apa

Componentele principale ale instalatiilor de stingere a incendiilor cu ceata de apa sunt urmatoarele:

 • sursa de alimentare cu apa;
 • rezervoare (sau recipiente) pentru stocarea rezervei de apa necesara stingerii incendiilor cu ceata de apa;
 • statia de pompare a apei (din rezervoarele de stocare, prin reteaua de conducte, la duzele de pulverizare);
 • reteaua de conducte de alimentare cu apa a duzelor de pulverizare;
 • duze de pulverizare a apei;
 • armaturi, aparate si dispozitive de comanda, siguranta si control;
 • instalatia proprie de detectare, semnalizare si comanda in caz de incendiu;
 • sursele de alimentare cu energie electrica.

Dupa modul de formare a cetii de apa necesara stingerii incendiului, se disting:

 • instalatii cu pulverizare directa a apei reci, la presiunea apei din conducta;
 • instalatii cu pulverizarea apei reci folosind un gaz de atomizare, de regula, aerul comprimat sau azotul sub presiune.

In cazul instalatiilor de stingere functionand cu apa si aer (sau azot) comprimat pentru formarea cetii de apa, pe langa componentele de la art. 10.5 mai intervin:

 • bateria cu butelii de aer (sau azot) comprimat;
 • dispozitivele de actionare a bateriei cu butelii de aer (sau azot) comprimat;
 • conductele de distributie pentru aer (sau azot) comprimat;
 • armaturi de inchidere, siguranta si control pentru aer (sau azot) comprimat.

Instalatiile cu pulverizarea directa a apei reci, la presiunea apei din conducta, pot folosi duze de constructie obisnuita (standard), avand orificiile de refulare in permanenta deschise, sau duze de constructie speciala (automate), prevazute cu dispozitive de activare termica (in functie de temperatura provocata de incendiu).

In primul caz, (art. 10.8) instalatia este plina cu apa rece sub presiune pana la o supapa de comanda si control, actionata de sistemul de detectare a incendiului. in caz de incendiu, detectoarele transmit semnalul la centrala de detectie si semnalizare, care verifica autenticitatea semnalului si in caz afirmativ, comanda deschiderea supapei astfel incat apa rece sub presiune din conducte se descarca direct prin toate duzele de pulverizare montate pe conductele respective, formand ceata de apa.

in cazul al doilea, (art. 10.8) instalatia este plina cu apa rece sub presiune pana la duzele prevazute cu dispozitive de activare termica. in caz de incendiu, dispozitivele de activare termica, deschid automat orificiile de refulare a duzelor, la o temperatura prestabilita (de producatorul duzelor) si apa rece sub presiune din conducte este pulverizata prin duze, formand ceata de apa.

Instalatiile cu pulverizarea apei reci folosind un gaz de atomizare (aer comprimat sau azot comprimat) sunt echipate cu duze automate, prevazute cu dispozitive de activare termica si se pot realiza in urmatoarele sisteme:

 • cu o retea de conducte plina cu apa rece sub presiune pana la supapa de comanda si control si cu aer (sau azot) comprimat, de la supapa de comanda si control pana la duze;
 • cu retele distincte de conducte, de apa rece sub presiune, respectiv de aer (sau azot) comprimat, de la care se alimenteaza, prin conducte de racord, fiecare duza.

La primul sistem, (art. 10.11) in caz de incendiu, dispozitivele de activare termica deschid orificiile de refulare ale duzelor, la temperatura prestabilita si aerul (sau azotul) comprimat este evacuat prin duze. Datorita diferentei de presiuni intre presiunea apei si respectiv, a aerului (sau azotului) comprimat, supapa de comanda si control deschide admisia apei reci sub presiune din conducte, care va fi pulverizata prin duzele activate, formand ceata de apa.

La al doilea sistem, (art. 10.11) in caz de incendiu, dispozitivele de activare termica deschid orificiile de refulare ale duzelor, la temperatura prestabilita si aerul (sau azotul) comprimat antreneaza curentul de apa rece sub presiune, la fiecare duza activata, prin fenomenul de ejectie, pulverizand apa sub forma de ceata.

Acest sistem are aplicatii, in special, in instalatii locale de stingere a incendiului cu ceata de apa, cand numarul duzelor este relativ mic. in instalatiile locale, apa si aerul (sau azotul) comprimat pot fi stocate in butelii amplasate in vecinatatea obiectului protejat impotriva incendiului.

Dupa valorile presiunilor de pulverizare a apei (de lucru), instalatiile de stingere a incendiilor cu ceata de apa sunt:

 • instalatii cu presiune inalta: peste 34 bar;
 • instalatii cu presiune medie: intre 12 bar si 34 bar;
 • instalatii cu presiune joasa: intre 6 bar si 12 bar.

In functie de modul in care se asigura stingerea incendiului in spatiul protejat, instalatiile de stingere cu ceata de apa pot fi:

 • cu inundare totala;
 • cu inundare zonala;
 • cu inundare locala.

Inundarea totala cu ceata de apa se poate realiza numai la incinte inchise, la care usile, ferestrele, tubulaturile etc. se pot inchide inainte sau simultan cu inceperea deversarii cetii de apa.

Pentru stingerea incendiilor din interiorul incintelor prin inundare totala, intreg spatiul incintei trebuie sa fie umplut cu ceata de apa, astfel incat procentul de oxigen sa scada, in timpul cel mai scurt posibil, sub valoarea de mentinere a arderii.

Inundarea totala cu ceata de apa a unei incinte, se realizeaza, de regula, prin activarea simultana a tuturor duzelor de pulverizare a apei, amplasate in instalatia aferenta incintei.

La sistemele cu inundare totala, pentru incendii instantanee si de suprafata (declansate de lichide inflamabile), cantitatea de ceata de apa introdusa, trebuie sa acopere pierderile prin scurgere datorate neetanseitatilor. Suprafata totala – in m2 – a golurilor ce nu pot fi inchise nu va depasi 3% din volumul – in m3 – al incintei protejate sau 10% din suprafata totala – in m2 – a suprafetelor laterale si partilor superioare si inferioare ale incintei. In situatia in care din motive tehnice sau tehnologice aceste conditii nu se pot realiza se va adopta sistemul de inundare locala.

Inundarea zonala cu ceata de apa, se realizeaza, in caz de incendiu, prin activarea unui anumit grup de duze, amplasate, de regula, intr-un compartiment de incendiu al cladirii.

In sistemul cu inundare zonala, se pot folosi duze automate, activate termic, sau printr-un sistem propriu de detectare, semnalizare si comanda, in caz de incendiu.

La sistemele cu inundare locala, se asigura inundarea cu ceata de apa pe suprafete limitate sau in jurul obiectului protejat. Procedeul se foloseste la stingerea incendiilor de suprafata, in special de lichide combustibile sau suprafete solide si in general, in spatii unde nu sunt conditii pentru inundare totala.

Sistemele cu inundare locala se activeaza in caz de incendiu, prin duze automate, sau printr-un sistem propriu de detectare, semnalizare si comanda.

Toate incintele protejate cu instalatii de stingere a incendiului cu ceata de apa, vor fi prevazute cu instalatii mecanice de ventilare – exhaustare capabile sa asigure evacuarea, dupa incendiu, a degajarilor rezultate in urma incendiului (fum, gaze de ardere si abur). Instalatiile vor fi actionate cu butoane manuale, butoane amplasate centralizat in apropierea usilor incintelor respective.

Aceste instalatii vor fi dimensionate corespunzator evacuarii sigure si complete a degajarilor. Ventilatia va asigura un debit echivalent cu minimum 10 schimburi orare. Tubulatura de evacuare se va realiza pe trasee cat mai scurte si, daca este posibil, fara a se traversa alte spatii neprotejate.

Duzele de pulverizare vor avea marcate de producator, principalele lor caracteristici tehnice, respectiv: tipul duzei, diametrul orificiului de refulare si protectia anticorosiva.

Temperatura nominala de declansare a duzelor prevazute cu sistem de activare termica, trebuie sa fie mai mare decat temperatura maxima a mediului ambiant in care sunt montate (pentru a se evita declansarea falsa), conform precizarilor producatorului.

Dupa timpul de raspuns termic al duzelor cu functionare automata prin sistem de activare termica, duzele pot fi: cu raspuns termic rapid, special sau standard.

Timpul de raspuns termic pentru fiecare tip de duze cu functionare automata este precizat de producator si intervine in stabilirea timpului de operare pentru formarea perdelei de ceata de apa si a timpului total de inundare a incintei protejate impotriva incendiului.

Duzele se amplaseaza in functie de pericolul de incendiu, combustibilitatea si rezistenta la foc a elementelor de constructie, de pozitia si dimensiunile grinzilor, stalpilor etc., ale diferitelor instalatii, utilaje sau stive de materiale, precum si de parametrii hidraulici (debit, presiune, forma si caracteristicile jetului) dati de producator, astfel incat sa se asigure:

 • intrarea in functiune a duzelor in cei mai scurt timp, de la momentul declansarii incendiului;
 • intensitatea de stingere minima normata;
 • protectia elementelor portante ale constructiei cu limita de rezistenta la foc redusa;
 • realizarea unei perdele de ceata de apa cat mai uniforma pe suprafata protejata.

Duzele de pulverizare se amplaseaza in incaperile si spatiile ce se protejeaza, in asa fel incat sa se realizeze o inundare rapida si uniforma.

Duzele se amplaseaza, de regula, perpendicular pe suprafata protejata, directia de pulverizare a apei fiind de sus in jos.

Duzele se monteaza pe ramificatiile (ramurile) conductelor retelei, cat mai aproape de obiectul protejat, in functie de tipul instalatiei de stingere a incendiului: cu inundare focala, zonala sau totala.

in cazul instalatiilor de stingere a incendiilor cu ceata de apa, cu inundare totala, duzele se amplaseaza, de regula, la plafonul incaperii.

Daca prin instructiunile date de producator nu se specifica altfel, la amplasarea duzelor se recomanda urmatoarele distante:

 • intre duze si tavanul continuu, minimum 8 cm si maximum 40 cm;
 • intre duze si suprafata (obiectul) protejat, minimum 60 cm;
 • intre duze si peretii incintei, distanta nu trebuie sa fie mai mare decat jumatatea distantei dintre duze;
 • distanta dintre duze se stabileste in functie de parametrii hidraulici ai duzelor indicati de producator si de intensitatea minima de pulverizare a apei, dar se recomanda sa nu fie mai mare de 1,5 m;
 • daca obiectele existente in incapere sunt stivuite, introduse in cutii sau depozitate pe etajere (exceptand cazul depozitelor cu stive inalte), spatiul liber in jurul duzelor trebuie sa fie de 0,90 m (emisfera cu raza de 0,90 m sub duze).

Se recomanda ca duzele de pulverizare pentru obtinerea cetei de apa sa fie executate din metale si aliaje rezistente la coroziune.

Duzele de pulverizare a apei trebuie sa aiba rezistenta mecanica corespunzatoare utilizarii in conditii normale de functionare a instalatiei de stingere a incendiilor cu ceata de apa (presiuni, temperaturi, deteriorari mecanice).

Daca conditiile de amplasare si de functionare a duzelor pot conduce la infundarea lor, trebuie sa fie prevazute cu discuri de ruptura sau capace. Aceste dispozitive de obturare trebuie sa asigure o deschidere sigura, totala si rapida, atunci cand sistemul de stingere intra in functiune, fara riscuri de accidente pentru personalul de interventie si exploatare.

La sistemele de stingere cu ceata de apa, in special la cele cu inundare locala sau zonala, fixarea duzelor trebuie sa fie sigura, pentru a nu permite desprinderea lor.

Atat prin modul de amplasare si montare in instalatie, cat si prin masurile de protectie, duzele se protejeaza impotriva deteriorarilor mecanice, a efectelor termice si a influentelor reciproce in timpul declansarii lor.

Pentru a evita colmatarea orificiilor duzelor de pulverizare a apei, pe ramificatiile retelei de conducte pe care acestea sunt montate, se prevad filtre de apa.

Pentru inlocuirea duzelor de pulverizare fina a apei, deteriorate sau declansate in caz de incendiu, se prevede o rezerva de duze de acelasi tip si cu aceleasi caracteristici, dupa cum urmeaza:

 • pentru sisteme cu pana la 50 de duze, rezerva este de minimum 3 duze;
 • pentru sisteme cu 51 pana la 300 de duze, rezerva este de minimum 6 duze;
 • pentru sisteme cu 301 pana la 1000 de duze, rezerva este de minimum 12 duze;
 • pentru sisteme cu peste 1000 de duze, rezerva este de minimum 24 de duze;

Tipul duzelor se alege din catalogul producatorului in functie de tipul instalatiei (de inalta, medie sau joasa presiune) si de modul de declansare, astfel incat valorile intensitatilor de pulverizare a apei sub forma de ceata sa fie mai mari sau cel putin egale cu valorile intensitatilor de stingere a incendiului.

in functie de natura materialelor combustibile, respectiv de valorile intensitatilor de stingere ale acestora (care variaza intre 0,07 l/sm2 si 0,17 l/sm2), se recomanda ca aria de declansare simultana a duzelor, A(s), sa nu depaseasca 200 m2.